1994–1998 - 1994. évi őszi ülésszak
1994. szeptember 27 (17. szám)
Horn Gyula miniszterelnök felszólalása


HORN GYULA miniszterelnök: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés!

Engedjék meg, hogy megköszönjem azokat az elhangzott javaslatokat, észrevételeket, amelyek a beszámoló kapcsán megfogalmazódtak. Gondolok mindenekelőtt a Szabó Iván második felszólalásában elmondottakra. Hadd tegyem hozzá természetesen rögtön, hogy szó sincs arról, hogy minden munkahelyet meg kell őrizni automatikusan, a privatizációs döntések kapcsán. Te sem így gondoltad - bocsánat, ön sem így gondolta. Szó sincs erről, hanem azzal a gyakorlattal akarunk szakítani - és szakítani kell -, hogy kerül, amibe kerül, megvásárolja az új tulajdonos az üzemet, és utána fölszámolja, más szóval: piacot vásárol.

Ezen a gyakorlaton változtatni kell, azt hiszem, az MDF is egyetért ezzel, és az új vagyontörvényben, az új tulajdonosokkal kötött megállapodásban erre ki kell térni.

Köszönöm azokat az észrevételeket is, amelyek arra irányultak, hogy jó néhány dolgot gondoljon át a kormány a teendői között. Ígérem, hogy amikor konkrétan ide kerülnek ezek a kérdések, a parlament elé, akkor figyelembe fogjuk ezeket az észrevételeket venni. Elhangzott jó néhány olyan felszólalás is, amellyel - meg kell mondanom - nagyon nincs mit kezdenem. Csak egy-két példát hadd mondjak.

Valaki itt azt mondta - azt hiszem, Torgyán József -, hogy hol épült a magyar papíripar:

Uszty-Ilimszkben... Uszty-Ilimszkben az akkori Szovjetunió épített egy nagy papír-cellulózipari kombinátot, s Magyarország beruházással járult hozzá, amelynek ellenértékét az akkori Szovjetunió az utolsó fillérig cellulózzal törlesztette. Na, ennyit erről...

A másik: a Magyar Televízió diktatúrát gyakorol az ellenzékkel szemben... Én szeretném, ha ugyanez a diktatúra lett volna, amiről most beszélnek, az akkori ellenzékkel, vagyis velünk szemben a választási kampányt megelőzően és a választási kampányban, amikor jóformán csak a kormánypárti képviselők és miniszter urak, az akkori kormányfő úr beszélhetett, nyilatkozhatott meg a Magyar Televízióban, és akkor sem adták meg a megszólalás lehetőségét számunkra, amikor nagyon súlyos és alaptalan vádakkal illették akár a Magyar

Szocialista Pártot, akár más ellenzéki pártot. Tessék ma megnézni a Magyar Televíziót! Önök nem kevesebb teret és időt kapnak a Magyar Televízióban, mint a kormánykoalíció. És ez így normális, uraim!

Sajnos, az nem normális, hogy ez a Televízió, amely itt maradt, sok milliárdos veszteséggel küszködik, és ahhoz, hogy élvezhető, a közönség számára nézhető műsort adjon, nagy tőkeinjekciók kellenének - csak mondják meg, hogy miből... Márpedig a magyar közönség joggal tart igényt arra, hogy a saját előfizetési díja és adófizetése eredményeként nézhető, élvezhető televízióműsorhoz jusson.

Ami a privatizációs ügyeket illeti:

Lehet, hogy én nem mondtam elég tagoltan - ezért elnézést kérek -, hogy mit akarunk tenni a privatizációban tapasztalt visszaélések ellen. Fölhívom képviselőtársaim szíves figyelmét, hogy hála a jegyzőkönyvvezetőknek, utólag meg lehet ezt nézni írásban is, el lehet olvasni.

Arról beszéltem először is, hogy igen, fölszámoljuk, ahol lehet - bizonyára ez a kormány sem fogja tudni az utolsó szálig fölszámolni - a korrupciós ügyleteket, de mindent megteszünk ennek érdekében. A másik, hogy létrejött egy kormánybizottság, amelynek ez az elsődleges feladata, és amely, mint ahogy említettem, a kormány, majd a parlament elé terjeszti a jelentését. Ezek után azzal vádolni a kormányt, hogy nem foglalkozik a privatizációs visszaélésekkel, enyhén szólva figyelmetlenség.

A tanácsadók... Itt hadd mondjak két dolgot: hiába beszélt és válaszolt Békesi László a tanácsadókkal kapcsolatos interpellációra, a tizenegyfős tanácsadó testületben összesen két fő van, akikről én utólag tudtam meg, hogy a Fotex igazgatótanácsában vannak. Megmondom, miért utólag: mert engem nem érdekel, hogy magánemberek milyen cégeknél, társaságoknál töltenek be tisztséget! Nem parlamenti képviselőkről van szó és nem állami tisztviselőkről; olyan emberekről, akik a tudományos életben elkötelezettek, ott dolgoznak, s azért nem kevés eredményt mutattak föl az elmúlt évek során. Nos, ezen embereknek a magánügye, hogy hol milyen szerepet vállalnak. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Ez nem így van!) S hadd tegyem hozzá, hátha elhiszik: szóba sem került az eddigi két ülésen, hogy hogyan áll a Fotex.

(Derültség a jobb oldalon. - Közbeszólás a jobb oldalról: Hol van a jegyzőkönyv?) Az igen, az szóba került, hogy mit lehet tenni a '95. évi költségvetés kapcsán, amellyel kapcsolatos feladatokat önöknek sikerült ránk hagyni. És még valami, ha már a Fotex itt többször szóba került: félreértés ne legyen, azt hiszem, egyikünk sem tőkeellenes vagy magántulajdon-ellenes. Nos, a Fotex, ha jól tudom, azon hazai vállalkozások közé tartozik, amelyek a legnagyobb mértékben és arányban vásároltak készpénzért üzleteket, amit mi is szorgalmazunk, önök is szorgalmaznak. Másrészt a Fotex - az önök megnyilatkozásai után utánanézettem - nagyon sok vizsgálatnak vetette alá magát, APEH- és más vizsgálatok zajlottak, és a teljesen tisztességesen és normálisan működő cégek közé tartozik. Ezt azért kívánom megjegyezni, mert bár nekem a legcsekélyebb, közvetlen vagy más érdekem nem fűződik nemcsak a Fotexhez, hanem egyetlen más magyar vállalathoz sem, de kötelességem18 egy komoly, nagy céget megvédeni az alaptalan támadásoktól. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Nem a céget támadták!) De igen! Önök nagyon jól tudják, hogy aki üzlettel kapcsolatban van... - azért vannak egypáran, akik különböző igazgatótanácsokban tagok...

(Az ellenzéki sorok felé mutatva:)... ezen az oldalon... (Közbeszólás a jobb oldalról: Ott nincs?).., de, biztos akad itt is... (Derültség.)..; nos, nagyon jól tudják, hogy egy cég hírnevén rendkívül sokat lehet rontani, ha állandóan emlegetik és megpróbálják gyanúba keverni.

Ehhez csak ennyit szerettem volna hozzátenni.

Amit Orbán Viktor mondott, azt nem akarom külön kommentálni. Ő lényegében azt folytatja, amit a választási kampányban és azt megelőzően mondott - elnézést, mert ez már minősítés, és megfogadtam, hogy itt nem fogok minősíteni. De azért hadd emlékeztessem valamire: a választások előtt, akárhányszor hazajött valamelyik külföldi útjáról, rögtön úgy nyilatkozott, hogy a külföld kétségbeesne, meg mindazok, akikkel ő tárgyalt, ha az MSZP, egy baloldali párt kerülne itt kormányra. Azt hiszem, ez többször, nagyon sokszor elhangzott az ő szájából - hacsak azt nem mondja, hogy az újságírók ferdítették el, amit mondott.

Egyébként pont az ellenkezőjét tapasztaljuk a mai gyakorlatban: kifejezetten jók a nemzetközi kapcsolataink - bevallom, bár lehet, hogy ez sokaknak fáj -, jobboldali politikai erőkkel, kormányokkal és másokkal is. Nos, én ezt ide sorolom.

A következő dolog, amit meg szeretnék jegyezni, Kovač köztársasági elnök úrral kapcsolatos. Én ebben az ügyben egyetlen nyilatkozatot sem tettem. Tehát amikor ő arról beszél, hogy itt nyilatkozatháború zajlott... - én erről egyetlenegy szót nem szóltam.

Egyszerűen amiatt nem - ha már ez szóba került -, mert a köztársasági elnök úr elmondta, hogy ők túl akarnak lépni a történelmi sérelmeken, amivel én egyetértettem, de emlékeztettem arra, hogy létezett annak idején a Beneš-dekrétum és az ehhez kapcsolódó törvények, amelyek többek között kollektív bűnösnek minősítették, kiáltották ki a szlovákiai magyarságot. Én azt mondottam, hogy a történelmi sérelmeken aktuálpolitikai eszközökkel nem lehet túljutni, de jót tenne az ügynek, ha ezért megkövetnék a magyarságot. Ez hangzott el Pozsonyban - ha már szóba került, kénytelen voltam elmondani.

Nos, több megállapítással, ami itt elhangzott, tudnék még vitatkozni, de azért engedjék meg, hogy egy-két érdemi kérdésre röviden reagáljak még.

Az egyik az, miszerint ez a tájékoztató semmi új információt nem tartalmazott... (Közbeszólás a jobb oldalról: Semmit!).., ez elhangzott itt, vagy hogy nagyon keveset - valami ilyesmi hangzott el. Nézzék, lehet, hogy a mi tudatlanságunk számlájára írható, de tény: az én számomra nem volt ismeretes, hogy a privatizációban miért alakult ki ilyen helyzet; nem volt ismeretes minden részletében, hogy az ipar és a mezőgazdaság ténylegesen milyen helyzetben van; nem volt ismeretes, hogy milyen folyamatok zajlottak az egész kárpótlásban - és még sorolhatnám tovább. Feltehetően nagyon sokan nem ismerik az országban még mások sem ezeket a tényeket. Ezért is tartottam szükségesnek, hogy ezt elmondjam a parlament, a közvélemény előtt. Hozzá szeretném tenni - ezt is elmondtam -, hogy igen, a kormányprogram az addig ismert dolgokra épül. De hadd fűzzek ehhez még valamit: ha az uraknak ez semmi újat nem mondott, akkor azért joggal vetődik föl bennem a kérdés, hogy miért nem tettek annak érdekében semmit, hogy ezek a negatív jelenségek ne kerüljenek annak idején felszínre?! (Taps a bal oldalon.) Ha annyira tisztában voltak mindazzal, amit mi most fölsoroltunk, akkor tenni kellett volna valamit annak idején, hogy ez a helyzet ne következzen be!

Egyébként, ha jól tudom, a Kereszténydemokrata Néppárt feszegette több hónapon át a privatizációs visszaélések ügyét, aztán úgy, ahogy volt, abbamaradt az egész ügy. Bizonyára ők tudják, hogy miért nem sikerült semmit se tenniük felvetéseik nyomán. De én ezzel külön nem kívánok foglalkozni.

A másik ilyen kérdés a tetemrehívás. Elnézést kérek, ez a tájékoztató, beszámoló semmiféle tetemrehívásra vonatkozó utalást nem tartalmazott. Nem azért, mert Szabó Iván megkért arra, hogy ne személyeskedjek - ugye megkért?... (Dr. Szabó Iván: Meg.) ...és nekem nem is stílusom a személyeskedés -, hanem azért, mert úgy ítéltem meg, hogy miközben bemutatjuk a helyzetet, alapvető fontosságú, hogy valamilyen egyetértésre jussunk az emberekkel a tennivalókat illetően.

Igaza van Füzessy Tibornak: megrendült az emberek bizalma a politikusokban, a politikai pártokban - a Fideszben, az MSZP-ben és a többiekben. Megrendült abban az értelemben, hogy úgy látják, tovább folyik a marakodás, egymás ócsárlása, az időhúzás, a kétórás napirend előtti... felszólalások - hogy ne minősítsem -, és sorolhatnám tovább. Igen, mert úgy érzik, hogy megint nem az igazi, komoly, ténybeli kérdésekkel és az ő problémáikkal foglalkozunk. Ezen változtatni kell! (Mozgás és zaj a jobb oldalon.) Mi az ellenzék felelősségérzetére kívánunk apellálni.

Itt elhangzott, hogy diktatúra meg nem diktatúrára törekszünk, az önkormányzati törvény kapcsán. Elnézést kérek: nyáron sor került az önkormányzati törvénnyel kapcsolatban hatpárti egyeztetésre (Dr. Torgyán József: Ez nem így van!) - bocsánat, a Kisgazdapárt kimaradt.

Semmiféle olyan kifogás nem merült fel ezen az egyeztetésen, amit utána az ellenzék pártjai a koalíció szemére vetettek. Miért nem ott tetszettek megfogalmazni? (Mozgás, zaj, közbeszólások a jobb oldalon.) Miért nem ott? Jegyzőkönyvekkel bizonyítható, hogy mi fogalmazódott meg. (Taps a bal oldalon. - Mozgás és zaj a jobb oldalon. - Egy hang a jobb oldalról: Tévedés!)

Tisztelek minden felszólalót, de elnézést, amikor már sportot űznek abból egyesek, hogy a frakció minden egyes tagja hozzászóljon, az enyhén szólva obstrukció - és az ügy nem megy előre, nem jutunk előbbre. Mi készek vagyunk megállapodni. (Közbeszólás a jobb oldalról: Ezt eddig nem vettük észre!) Készek vagyunk megállapodni abban, hogy figyelembe vegyük az ellenzék véleményét is. De egy valamiben nem vagyunk hajlandók engedni: a választók azért bíznak bennünk, azért helyezték belénk a bizalmukat, hogy végre döntsünk, előrelépjünk, kivezessük az országot a válságból.

Mi nem engedjük meg, hogy az ellenzék lefékezzen ebben a cselekvésben bennünket. Ezt legyenek szívesek tudomásul venni! (Taps a bal oldalon.) És ez nem azt jelenti, hogy ha bármiféle ésszerű javaslatuk van, azt nem vagyunk hajlandók megvitatni. De ami az elmúlt két hónap alatt történt, Torgyán úr, az tényleg úgy van, ahogy ön mondja. Hozzá szeretném tenni, megfogadtam, hogy én nem vitatkozom önnel. (Derültség a bal oldalon.) De azért, az időt elvíve, ön is jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a parlament ennyit foglalkozott nem ide való kérdésekkel. (Taps a bal oldalon. - Torgyán József: Gazdasági törvénykezéssel kellett volna foglalkozni!) Ön is hozzájárult. Így volt a múlt héten hétfőn, amikor közel egy órát beszélt. Szíve joga. Csak hát gondolni kellene arra... (Torgyán József: Több témához szóltam hozzá.) Összesen háromszor. Gondolni kellene arra, hogy ennek az országnak fontosabb dolgai is vannak. (Taps a bal oldalon.) Vagy menjünk ki és hallgassuk meg Torgyán Józsefet vagy bárki mást; vannak fórumok, televízió, rádió, szervezzünk klubot, ahol éjfélig meghallgatjuk egymást. (Taps a bal oldalon.) Hát csináljuk meg ezt - de kérem, ne vegyék el az időt a fontos döntésektől! Döntenünk kell, mert egy sor területen nem tudunk lépni törvényalkotás nélkül. (Mozgás és zaj a jobb oldalon.) És tényleg ott tartunk, nem hogy negyvenkét törvényt vagy törvénymódosítást, hanem még húszat se fogunk tudni megcsinálni, ha így mennek tovább a dolgok.

Ha önök azt mondják, hogy valamit eltolt a kormány, rosszul fogalmazott meg, van annyi lelkierőnk, hogy önkritikát fogunk gyakorolni, és ha kell, visszalépünk. El fogjuk fogadni.

(Zaj, közbeszólások a jobb oldalon.)

Még valamit: ebben a parlamentben négy éven át én mást se hallottam, mint azt, hogy mit tettek az elődök negyven éven keresztül. Igaz, nagyon sok rosszat tettek. A Fidesz is ebbe szállt be és erre építette választási kampányát, hogy hogyan tudja - úgymond - a szocialista pártot szalonképtelenné tenni. Azért hadd mondjak valamit: érdekes módon a Nyugat viszont elismeri ennek a Magyar Szocialista Pártnak azokat a tetteit, amelyeket a rendszerváltás érdekében kifejtett, azokat, amelyeket annak érdekében fejtett ki, hogy itt 1990-ben sor kerülhessen az első szabad, demokratikus választásokra. Ezt többször elmondtuk a parlamentben, és elmondtuk másutt is.

Uraim, önöknek teljesen igazuk van, hogy a 20 milliárd a korábbi években halmozódott fel.

De hogy az MSZP szakított az MSZMP-vel, az többek között annak is betudható, hogy azt mondtuk, nem lehet külső források rovására élni. És mi léptünk fel elsőként ez ellen. Mint ahogy mi léptünk fel az ellen is: nem lehet, hogy úgy szállítsunk a keleti piacokra, a volt

Szovjetunióba, hogy nincs meg az ellentétel. Ez is igaz. Na de nem ideológiai alapon álltunk ehhez a kérdéshez, mint ahogy utána történt, hanem azon az alapon, hogy az ország számára az a jelenség káros. Így álltunk hozzá.

Egyébként, ha már megemlítettem a bevezetőben a Világbankot, hadd idézzek a Világbank elnökének a leveléből: "Magyarország vezető szerepet játszott a közép-európai régióban a nyolcvanas évek végén.

A magyar reformok utat mutattak, és a kilencvenes évek elején a magyar gazdaság bármely más keleti gazdaságnál felkészültebb, intézményi szempontból fejlettebb, a külvilág felé nyitottabb volt. Sajnos az elmúlt két év során az az előny elveszett. Úgy tűnik számunkra, hogy a reformok üteme szinte stagnálásba fordult. Ugyanakkor drámai romlás következett be a makrogazdasági helyzetben. A folyó mérleg ennyire és ennyire csökkent, ennyivel és ennyivel romlott és így tovább. Mindez az élénkülés vagy az össztermék jelentős növekedése nélkül történt."

Ez a Világbank megállapítása, nem az egyesek által sokat átkozott Valutaalapé. AVilágbanké. (Szabó Iván: Az IMF hogy fogalmaz?) Az IMF... az még keményebb... Azt is meg tudom mutatni.

Tehát nem mi mondjuk, hanem a külső objektív megfigyelő, az a Világbank, amely nagyonkomoly százmillió dollárokkal szállt be már a magyar gazdaság korszerűsítésébe - és ebből követelmények származnak a mi számunkra.

Még valamit hadd mondjak az elhangzottakkal kapcsolatban, amit nagyon fontosnak tartok.

Csak megjegyzem: hogy a Magyar Demokrata Fórum és a Fidesz milyen választásieredményt ért el, arról mi nem tehetünk. Mi, szocialisták biztos nem tehetünk, ez az önök ügye - időnként ezt érzékelem.

Amit mondani szeretnék:

Az első: igen, azért tártuk ezt a helyzetet az ország elé, mert össze akartuk foglalni, hogy milyen kihívással nézünk szembe. A második: elfogadom azt, hogy sok, vagy nagyon sok új elemet nem tudunk felsorakoztatni, azért se, mert a kormányprogramot nem akartuk megismételni. De ennek az igazi oka az, hogy gyötrődünk nap mint nap, hogyan lehet a nemzetközi és hazai elvárásoknak megfelelni. Tegnap a rendkívüli kormányülésen közel három órán át vitatkoztunk milliárdokról meg százmilliókról, hogy tető alá hozzuk a '95-ös költségvetést.

(Egy hang jobbról: Ez a kormány dolga!) Persze, hogy ez a dolga. De hozzá szeretném tenni, hogy minden szükség kielégítése mellett - vagy töredékének a kielégítése mellett – még mindig ott tart az ország, hogy legalább 80-100 milliárd hiányra nincs fedezet. Ilyen helyzetbe jutottunk. Ez nem dramatizálás, ezek tények.

Hadd tegyek még hozzá valamit, minden Valutaalap-ellenes és egyéb kijelentésekkel szemben: igen, létérdekünk, hogy megállapodjunk a Nemzetközi Valutaalappal, a Világbankkal. Ha nem születik meg velük a hároméves megállapodás, az ország finanszírozhatatlanná válik. Surján úr azt mondja, hogy másutt is vannak ilyen magas költségvetési hiányok, például Svédországban meg másutt. Igaz. Csak tegyen hozzá valamit: de nincs ilyen külföldi és nincs ilyen belső adósságállománya ugyanezeknek az országoknak.

Óriási különbség a svéd meg a magyar helyzet. Még szívesen el is cserélném a svédekkel a mi helyzetünket. (Derültség a bal oldalon.) Nem lehet finanszírozni, ha nem lépünk. És ahol lehet, megszorításokat kell alkalmazni, de azzal, hogy nem mondunk le a vállalkozások élénkítéséről, a növekedés beindításáról.

Mi ezt szerettük volna érzékeltetni, és ezt akarjuk a jövőnek is, a közeljövőnek mondani.

Azért, mert azt szeretnénk, hogy olyan programot vázoljunk fel, olyan feladatokat fogalmazzunk meg, amelyek számonkérhetők rajtunk. S ha egy év múlva, amit most ígérünk, ideállunk önök elé, nyugodtan tegyék meg ezt a számonkérést, hogy mit tettünk mindazokban az ügyekben, amiket itt előadtunk. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a bal oldalon és balközépen.)