1994–1998 - 1995. évi tavaszi ülésszak
1995. március 13 (63. szám)
Napirenden kívüli felszólalók: HORN GYULA


HORN GYULA miniszterelnök: Köszönöm szépen elnök úr. Összevetve mindazt, ami itt elhangzott, meg kell mondanom, hogy könnyű dolgom van. (Közbeszólás: Végre egy jó hír!)

Tudniillik itt érvek vagy a programmal szemben ellenérvek, valamiféle módosító vagy egyéb javaslatok vagy alternatíva nem hangzott el a tisztelt ellenzék részéről. Annál több minősítés. (Zaj.) És idézetek, még ha kiragadva is. Köszönöm szépen azt a nagy figyelmet, amit a
kormánynak, a frakciónak, az MSZP politikusai megnyilatkozásainak szenteltek.

Kádár Bélának - mivel ő fejezte be a felszólalásokat - csak azt szeretném mondani, ő kell hogy tudja, milyen széles körű egyeztetés folyt a program körül. Ő maga is részt vett ebben az egyeztetési folyamatban. (Taps a bal oldalon.) És én örültem annak, hogy részt vett mindkét azon megbeszélésen, amelyen számára is két dolog egyértelmű volt. Az egyik, hogy nem ez a kormány tehet a kialakult helyzetről, ezt elismerték ott a koalícióhoz nem tartozó vezető szakemberek. A másik, hogy sajnos igen, ebből a helyzetből nincs más kiút, mint amit a mostani programunk megfogalmazott, amit tegnap eldöntöttünk. Azt szeretném mondani a felszólalások stílusa és egyebek kapcsán - bár én nem kívánok minősíteni, sem most, sem a jövőben, de - egy valami eszembe jutott: mekkora baj kell hogy legyen ebben az országban ahhoz, hogy végre a különböző politikai erők össze tudjanak fogni?! Remélem, hogy elkerülhető lesz az a nagy baj, amikor arra szorulunk, hogy egyes politikai erők támogatásával tudjuk csak meghozni a döntéseket. Én, mi azon fogunk dolgozni, hogy elkerülhető legyen egy ilyen baj kialakulása.

Engedjék meg csak néhány konkrét felvetés megválaszolását. A Fidesz frakcióvezetője megdöbbent az intézkedéseken, a csomagon. Sajnálom, tisztelt Szájer képviselőtársam, ha ön megdöbben, akkor nem ismeri a valós helyzetet. Egyébként szívesen rendelkezésére állunk, hogy megismertessük adatokkal, tényekkel, elemzésekkel, a kialakult helyzetet illetően.

Felsorolt egy sor lépést, amelyet a kormány az elmúlt nyolc hónap alatt tett. Akkor nem értek valamit. Akkor viszont miért minősítette a kormányt tehetetlennek, hogy nem lépett, nem intézkedett és így tovább, amikor idézte az intézkedések sorozatát, amit ez a kormány tett?
Abban ugyancsak szívesen rendelkezésre állnak szakembereink, a kormány bármelyik tagja, hogy elmagyarázza, a most bevezetett lépések és az, ahogy eldöntöttük a tegnapi csomagot, pont a valutaspekuláció ellen irányul, annak kiküszöbölését célozza. Nagyon szívesen elmondhatjuk az ezekkel kapcsolatos dolgokat.

Ami a gyes, a gyed, a családi pótlék önök által nemes egyszerűséggel emlegetett megszüntetését illeti, nem tudom, honnan veszik ezt. Feltehetően valami más programról vagy csomagról hallottak vagy olvastak. Szó sincs arról, hogy bárki például a családi pótlékot meg akarná szüntetni. Valami félreértés van, vagy tudatosan félreérti valaki. Nagyon szeretném, ha a tegnap elhangzott nagyon részletes tájékoztató alapján, de a továbbiakban adott tájékoztató alapján is, tisztelt ellenzéki képviselőtársaim, ismerjék meg és azután mondjanak ilyen minősítéseket vagy véleményeket. Csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy a Fidesz vezérszónoka hazugsággal vádolta a kormányt most, annak idején hazugsággal vádolta az MDF-kormányt is, most dicséri az akkori kormányt, akkor reményünk van, hogy majd bennünket is dicsérni fog valamikor. (Derültség és zaj. Taps a bal oldalon. - Dr. OrbánViktor: Ahhoz bukni kell!)

Torgyán képviselőtársam felvetette, hogy nem félek-e. Nem félek, de tartok. Tartok a demagógoktól, a demagógiától. (Derültség. Taps a bal oldalon.) Tartok a hangulatkeltőktől, a felelőtlenektől. Tartok azoktól, akik olyan kifejezéssel élnek, hogy itt ez a kormány valamiféle idegen érdekek szolgálatába próbálja állítani a kormány politikáját vagy az országot. Ez valami olyan csúnya, olyan súlyos dolgokra emlékeztet, amelyekkel kapcsolatban azt reméltem a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején, hogy többé a politikában ilyen kijelentések nem kapnak helyet. Remélem, így is lesz.

Egyébként megjegyzem, Torgyán képviselőtársam, nem ez a kormány adott 300 milliárd forintot a bankkonszolidációra, hanem az előző, amelyiket önök is támogattak. (Közbeszólás: Dr. Torgyán József: Nem támogattuk!- Zaj.) Kisgazdapárt! Képviselő úr! (Közbeszólás: Dr. Togyán József: Kiléptünk! 1992! - Derültség.)

Szabó Iván képviselőtársam azt mondja, hogy nincs válság, ha nincs válság, akkor mi magunk csinálunk. Én már említettem, megfogadtam szeptemberben, hogy nem foglalkozom az elődökkel. De azért nagyon szeretném kérni, ha nagyritkán is, nézzenek már a tükörbe. (Taps a bal oldalon.) Azért - ne haragudjanak - úgy tenni most, akár 1995 márciusában vagy ahogy tették az elmúlt hónapokban, mintha semmi közük nem lett volna az előző négy évhez, enyhén szólva azért ez nem semmi!? (Közbeszólások: És a negyvenhez? - Tőletek tanultuk!)
Negyven és a plusz négy évhez, azért ez nem semmi. Soroljuk, hogy mi mindent örököltünk önöktől? Az agrárgazdaságtól kezdve mindent.

(Közbeszólás a jobb oldalon: Vagyont.) Legyenek kedvesek, tényleg vegyék már számba a tényeket. (Dr. Kónya Imre: Mi vállaltuk.) Higgyék el. (Dr. Kónya Imre: Mi is vállaltuk.) Mi is vállaltuk, Kónya képviselőtársam. (Zaj a jobb oldalon.) Én nagyon szeretném kérni az
együttműködés jegyében, mert én azon vagyok, hogy fönntartsuk az együttműködést, hogy fönntartsuk a hatpárti egyeztetést, hogy meg tudjunk állapodni alapvető dolgokban.

Ettől még lehetnek nagy ellentétek közöttünk, de ehhez visszafogottságot kérek, és nem azt, hogy hergeljék az indulatokat.

Igen, teljesen igaza van a fideszes képviselő kisasszonynak, asszonynak - kisasszonynak, elnézést -, hogy ez a tegnap elfogadott csomag nem ajándék. Ez igaz, nem is annak szántuk.  Ez olyan kényszerlépéseket jelent, amelyek elkerülhetetlenek. (Deutsch Tamás: Viccnek is kicsit durva lett volna! - Dr. Torgyán József: Itt a vörös szegfű helyett a gázszámlát szagolgathatnák.) Még a gázt is lehet, nemcsak a gázszámlát.

Azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani: azért ennek a kormánynak abban is reális képet kellett kialakítani, hogy mit örökölt az előző évekből.

Az elmúlt nyolc hónap többek között ezzel is telt, hogy kialakítottuk a reális helyzetképet, amelynek alapján cselekedni kellett.

S még valamit: itt a munka, mint ahogy említettem, nem áll le. Folytatódik. És folytatódik mindazoknak... (Dr. Torgyán József: Ettől félünk!)..., amit itt fölvetettek, további lépéseknek, intézkedéseknek a kidolgozása, melyek a gazdasági növekedést, a gazdaság rendbetételét célozzák. De folytatni fogjuk a párbeszédet is - normális, józan, az érvek meghallgatására hajlandó partnerekkel. Köszönöm szépen. (Taps a bal oldalon.)