1994–1998 - 1997. évi tavaszi ülésszak
1997. február 10 (243. szám)
Napirenden kívüli felszólalók: HORN GYULA


HORN GYULA miniszterelnök: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés!

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a tavaszi ülésszak nyitányán szoktam beszélni. Múlt héten hétfőn közbeszólt a betegségem, ezért engedjék meg, hogy most mondjak el néhány olyan fontos dolgot, ami az Országgyűlés, illetve a kormányzat tevékenységében meghatározó jelentőségű. Előre szeretném bocsátani ugyanakkor azt is, hogy az elmúlt egy hét - a betegágyból kísérve figyelemmel - bővelkedett nagyon sok mindenben: botrányokban, különböző megnyilatkozásokban.

És én azt csak sajnálni tudom magánemberként és politikusként is, hogy időnként az elektronikus média nem érvényesíti a demokrácia szellemiségét. (Moraj az ellenzéki pártok padsoraiból.) Gondolok mindenekelőtt a hét tegnapi műsorára, hiszen a demokrácia szabályaihoz tartozik: ha valakit elmarasztalnak, kritizálnak, akkor annak lehetősége legyen válaszolni, úgy, ahogy ez Nyugaton és a fejlett demokráciákban működik. Sajnos, hovatovább gyakorlattá válik, hogy a kormány vagy a kormánypártok számára ezt nem biztosítják. (Zaj. - Moraj az ellenzéki pártok padsoraiból.) Hadd említsem meg, hogy januárban sem volt holtszezon - legalábbis a politikában -, hiszen a Fidesz a Duna Körrel együtt egy kampányt folytatott Bős ügyében. (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Nagyon helyesen!)

Ez a kampány nem a nagyon súlyos probléma tisztázása, szakmai megvitatása érdekében zajlott, hanem kifejezetten a kormány lejáratása jegyében. (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Lejáratta az magát!)  Hangsúlyozni szeretném, tisztelt Országgyűlés - s a közvéleménynek is -, hogy nekem elhatározott szándékom, hogy a Dunát, a szlovákokkal megegyezve, visszaszerezzük. (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Ti adtátok el!) Ennek az a lényege először, hogy igazságos vízmegosztás legyen.

Másodszor az a célja, lényege, hogy hajózhatóvá tegyük a Duna szakaszait; s végül a harmadik, hogy a Duna egész magyarországi szakaszán érvényesítsük a környezetvédelem, az ökológia szempontjait. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy a hágai döntőbíróság bármilyen határozatot is hoz, helyettünk, a két ország helyett, nem oldja meg ezeket a feladatokat, gondokat. Meg kell mondanom, hogy elég sok hazugság jelenik meg a bősi ügyben ma is s az egésznek mindvégig a történetében. Hazugság az, hogy jómagam, a miniszterelnök, valamiféle titkos megállapodást kötöttem volna Meiar miniszterelnök úrral.

Miként az sem igaz, hogy valamiféle vízlépcső építéséről van szó Esztergomnál.  Csak hadd emlékeztessem a tisztelt közvéleményt arra: az elmúlt évek során olyanokat állítottak, hogy az országnak semmilyen kára nem lesz a beruházástól való visszalépés esetén; hogy az osztrák fél nem fog kártérítést igényelni; hogy a C variáns papírtigris és a bősi erőmű nem fog megépülni. Ezt hangoztatták éveken keresztül. Az is a tényekhez tartozik, hogy '93-ban megakadályozták a fenékküszöb építését, amely megoldotta volna - ha ideiglenesen is - a Szigetköz vízellátását.

És több más olyan csúsztatás, hazugság volt - mint mondom -, amely végigkísérte ezt az egész ügyet. Hangsúlyozni szeretném a következőt: én, amikor 1995 szeptemberében tájékoztattam az Országgyűlést, elmondottam, hogy milyen szakértői tárgyalások kezdődnek, mi a célja, hogy ez nem befolyásolja a hágai eljárást; nem beszélve arról, hogy a kormány egyetlen lépést sem tesz a parlament jóváhagyása nélkül. Akkor egyetlen ellenzéki frakció sem tiltakozott ez ellen a fölvetés ellen - mint ahogy nem tiltakozott azt követően a külügyi bizottságon a magyar-szlovák kapcsolatokkal összefüggésben és más alkalmakkor.  Le szeretném szögezni: ez az ügy a nyakunkon van, ezt rendezni kell jól felfogott saját érdekünk és a nemzetközi elvárások miatt is. Nem vetheti le a magyar Országgyűlés és a kormány az ezzel összefüggő felelősséget magáról.

Nekem az a célom, hogy minél előnyösebb rendezést érjünk el, és ehhez kérek támogatást mindenkitől, akinek fontosak az ország érdekei. A másik, ami aktuálpolitikai kérdés, és szólni kívántam róla, az a közélet tisztasága... (Moraj az ellenzék padsoraiból.) ...mert hiszen nem kell külön bizonygatni, hogy a politika szereplőinek létérdeke e tisztaság megteremtése.

Hosszú évek óta a szocialista-liberális kormány az első és egyetlen, amely évek óta nyilvánosan vállalja a vizsgálatokat, a szükséges eljárások elindítását. (Felzúdulás és közbeszólások az ellenzék padsoraiban.) Emlékeztetem a tisztelt képviselőtársaimat és a közvéleményt is arra, hogy ez a kormánykoalíció hozta létre a parlamenti vizsgálóbizottságok rendszerét, mai, működő rendszerét. (Zaj és közbeszólások az ellenzék padsoraiból.) És 1994 őszén elindítottuk a vizsgálatokat jó néhány nagy ügyben

. Elindítottuk a privatizációval kapcsolatban a visszaélésgyanús ügyletek kivizsgálását. (Zaj és közbeszólások az ellenzék padsoraiból.) Megállapítást nyert többek között a dokumentumok tömegének eltűnése még az előző kormányzat ideje alatt, egyfelől; másfelől tíz nagy cég ügyének a tisztázásában került sor feljelentésre, illetve ezekkel foglalkoztak a hatóságok. Jelen pillanatban is e tíz ügyből nyolcban folyik az eljárás. (Gyimóthy Géza: Meddig?) 1995-ben a Kormányzati Ellenőrzési Iroda - majd '96-ban ezt tovább szélesítette - megkezdte a bank- és hitelkonszolidációval összefüggő ügyek vizsgálatát. Hiszen nem kisebb pénzről: mintegy 400 milliárd forint sorsáról volt szó. 1996 őszén befejeződött a vizsgálat, és megállapítást nyert, hogy sok törvénysértésre került sor a bankkonszolidáció menetében.

Ezeknek az ügye ugyancsak a hatóságoknál van. Több más olyan ügyben is indítottunk vizsgálatokat, amelyek egy része befejeződött, más része folyamatban van.

Emlékeztetni kívánom a tisztelt Országgyűlést és a közvéleményt is arra, hogy az előző ciklusban, az MDF-korszakban egyetlen ilyen vizsgálat nem indult. (Zaj az ellenzéki padsorokban. - Dr. Balsai István: Nem kellett, nem volt ilyen ügy! - Derültség az MSZP soraiban.)

Vagy emlékeztetni kívánok arra is, hogy amikor a privatizációs ügyek felmerültek, az akkori privatizációs miniszter világrekordot állított fel az elutasított interpellációk számát tekintve. (Közbeszólás az ellenzéki padsorokból: Nagyon tisztességes parlament volt!) Arról nem is szólva, hogy amikor 1993-ban napirendre került, hogy a nagy állami cégek, mint a Mol, az MVM, a Matáv, milyen alapítványokat milyen összegben támogattak, olyan elutasító választ kapott a parlament, hogy ez hivatali titok, nincs joga a kormánynak ezt nyilvánosságra hozni. Ilyesmik és nagyon sok minden olyan történt, amire jó emlékeztetni képviselőtársainkat. (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból.)

Joggal vetik fel az emberek, hogy van-e mindezeknek a vizsgálatoknak eredménye.  Tisztelt Képviselőtársaim! A helyzet az, hogy ezeknek a vizsgálatoknak a zöme a rendőrség, az ügyészség és részben már az igazságszolgáltatás előtt van. Egy tény, hogy lassan őrölnek ezek a malmok.

A kormány nem avatkozhat ebbe bele; viszont az is tény, hogy a vizsgálatok elindítása, az, hogy nem hagyjuk ezeket szó nélkül, azért nagyon sokakat elriasztott a visszaéléstől. (Zaj az ellenzéki padsorokban.) S ugyanakkor megtettünk egy sor olyan szervezeti intézkedést, mint például a belső ellenőrzések megszigorítása vagy az ügyészségnek az államigazgatással kapcsolatban való vizsgálati, szervezeti feltételeinek megteremtése, ami ugyancsak ehhez az ügyhöz tartozik. Nos, ennek megfelelően jártunk el az ÁPV Rt.-sikerdíj ügyében, az úgynevezett Tocsik-ügyben is.

Hangsúlyozni szeretném ebben az összefüggésben a következőket:

  1. A kormány, személy szerint jómagam kezdezményeztem a Kormányzati Ellenőrzési Iroda vizsgálatának elindítását és gyors lefolytatását. Öt nap alatt megtörtént a vizsgálat, és annak eredménye alapján a kormány az ÁPV Rt. akkori egész vezetését leváltotta. (Dr. Pusztai Erzsébet közbeszól.) Ez nem volt más - hölgyeim és uraim -, mint politikai felelősségrevonás!
  2. Az egész ügyet, a vizsgálati eredményeket, a KEI vizsgálati eredményeit átadtuk a rendőrségnek és az ügyészségnek. Nem avatkoztunk be és nem engedtünk beavatkozni a hatóságok dolgaiba, nyomozásaiba.
  3. Az ügyben szóban forgó mintegy 800 millió forintból eddig annak háromnegyedét - vagyis 600 milliót - a hatóságok visszaszerezték. (Dr. Balsai István: Visszaadtátok!)  Apropó, tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretném kérdezni, hogy az MDF és a Fidesz mikor fizeti vissza... (Dr. Balsai István: Micsodát?) ...a '93-ban eltulajdonított székházakért felvett több mint másfélmilliárd forintot?! (Derültség és taps az MSZP padsoraiban. - Dr. Balsai István és dr. Dávid Ibolya tapsol. - Dr. Pusztai Erzsébet: És az MSZP...?) Mikor fizeti, téríti ezt vissza a költségvetésnek, az adófizetőknek? (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból.)
  4. Közismertté vált tények megerősítették - rendőrségi nyilatkozatok és egyebek -, hogy sem a kormány, sem az MSZP - az SZDSZ nevében bizonyára Pető Iván szól... (Dr. Pető Iván szemöldökének felhúzásával reagál.) -... nem érintett ebben az ügyben. (Derültség az ellenzéki padsorokban.)

Hangsúlyozni szeretném, hogy a hatóságok, a bíróság dolga az ügyben közreműködők szerepének elbírálása.

És még valami. Bizonyára köztudott, hogy az előző ciklusban én felszólaltam az úgynevezett ügynöktörvény ellen - és ma sem tartom egy üdvös dolognak. (Dr. Pusztai Erzsébet: Naná!) Annak idején is megfogalmaztam, hogy ehelyett mit javasolok. Nos, ez év január 15-én, tehát '97. január 15-én eleget tettem az átvilágító bírák idézésének... (Rusznák Miklós: Le kell mondani!)... és megjelentem az átvilágító bírák előtt.

Megjelentem, mert úgy ítéltem meg, hogy törvénytisztelő állampolgár számára ez természetes dolog. Szóban és írásban válaszoltam a tisztelt bírák kérdéseire, a törvény rám vonatkozó megkeresésére. (Dr. Pusztai Erzsébet: A Cölöpök című könyvet is vitte?) És hozzá szeretném rögtön tenni, amennyiben mind a 385 képviselőtársam eleget tesz ennek, kész vagyok az ott jegyzőkönyvhöz csatolt nyilatkozatot közzétenni, hölgyeim és uraim! (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból, köztük: Mutass példát!) Remélem, hogy minden képviselőtársam így fog eljárni.

És most is kész vagyok az ÁPV Rt.-sikerdíj, az úgynevezett Tocsik-ügy ügyében megjelenni a parlamenti vizsgálóbizottság előtt, amennyiben ezt igénylik. Kész vagyok erre. S kész vagyok megerősíteni, hogy az MSZP vétlen, és nem tapad egyetlen fillér sem hozzá a sikerdíj ügyében. (Közbeszólások. - Dr. Balsai István: Visszaadtátok! - Dr. Pusztai Erzsébet: Most már!) Szeretném megerősíteni, amit korábban is mondtunk és mondtam, hogy ha bárkiről bebizonyosodik, hogy vétkes, az bűnhődjék. De a hatóságok dolga, az igazságszolgáltatás dolga, hogy eljárjon ebben az ügyben. S abba kell hagyni a gyanúsítgatásokat, a féligazságok terjesztését, a politikai manipulációkat - és azokra összpontosítsunk, amelyek az ország helyzetének alakulása szempontjából döntő fontosságúak. (Rusznák Miklós: 15 perce másról beszélsz!)

Tehát összpontosítsunk arra, hogy összegezzük: milyen helyzetben van az ország, és mi vár a lakosságra 1997-ben, és ezzel összefüggésben mit kívánunk tenni: a parlament és a kormány. (Rusznák Miklós: Erről kellett volna beszélni mostanáig!)

Emlékeztetni kívánom a tisztelt képviselőtársaimat és a közvéleményt arra, hogy a kormány 1994 nyarán vállalta, hogy rendbe teszi az ország katasztrofális pénzügyi helyzetét... (Közbeszólások: Rendben van!) ...megállítja ennek a kis, nyitott országnak az eladósodását, hogy ezzel is minden lehetséges eszközzel csökkentse az ország kiszolgáltatottságát. Vállaltuk azt is, amit az előző MDF-korszakban nem vállaltak, például az energiaárak rendbetételét... (Dr. Pusztai Erzsébet: A szociális érzékenységet...) ...miként most kell vállalnunk azt, hogy meghamisították az exporttámogatásokról szóló számokat és így tovább.

Ezeket mind ki kell igazítani, mind rendbe kell tenni, jóllehet nagyon sokba kerül. Mint ahogy vállaltuk azt is, hogy a különböző elavult, elkorhadt ellátórendszereket megreformáljuk; hogy olyan változtatásokat hajtunk végre az oktatásban, az egészségügyben, a nyugdíjrendszerben, amelyek összhangban vannak a modernizáció és a nemzetközi elvárások követelményrendszerével. (Dr. Pusztai Erzsébet: Ez nem igaz!)

Olyan reformokat, amelyekről tizenöt éve folyik ebben az országban szó, vita, de előttünk senki nem merte fölvállalni. És vállaltuk azt is, hogy újabb áldozatokat kérünk a különben agyongyötört emberektől; hiszen köztudott, hogy mindaz, amit a stabilizáció érdekében teszünk, rendkívüli mértékben kiélezi a szociális feszültségeket.

És vállaltuk azt is, hogy az ellenzék mindvégig megpróbálta akadályozni a stabilizációs programot.(Moraj az ellenzék padsoraiban.) Úgy ítéltük meg, hogy a hangzavarral szemben teljesítményt kell állítani. Ma is az a határozott véleményem, hogy a társadalom ne hagyja magát befolyásolni a szűk pártérdekeket kifejező retorikától. Az ellenzék dolga bírálni a kormányt. Ez a dolga mindenütt. De meggyőződésem szerint súlyosan vét az ország érdekei ellen, ha valótlanságokat állít. (Zaj, moraj az ellenzék padsoraiban. - Közbeszólás: Ajaj!) Tetszenek emlékezni 1995 decemberére, hogy mit mondtak önök az '96-os költségvetésről? Torgyán József kolléga mondotta '95 decemberében, hogy a '96-os költségvetés Magyarország jövője tönkretételének költségvetése. (Dr. Torgyán József: Így van! - Közbeszólások: Igen. Igaz! - Zaj.)

A bevételi oldala eltúlzott, kiadási oldala szándékosan alábecsült. (Dr. Torgyán József: Látnoki szavak ezek! - Derültség. Zaj.) A Fidesz vezérszónoka: "Csak idő kérdése a '96-os költségvetés összeomlása, a tervezett előirányzatok felborulása." Hölgyeim és Uraim! Nézzék a tényeket! (Dr. Pusztai Erzsébet: Reálbércsökkenés! - Zaj.) A tervezett költségvetési hiány, 4 százalékos hiány ténylegesen 3,3 százalék. A bevételi oldal 16 százalékos, a kiadási oldal 4 százalékos többlettel zárult. (Moraj az ellenzék padsoraiban.)  Ugyanakkor természetesen változatlanul nagy gondot jelent, és áttörést kell elérni a társadalombiztosítás költségvetésében és gazdálkodásában. (Közbeszólás az ellenzék padsoraiból: Gyere el Szabolcsba, Gyula! - Derültség.)

Hölgyeim és Uraim! Nekem meggyőződésem, hogy az ország a nehézségekkel együtt büszke lehet arra, amit végigvitt. Hiszen Magyarországon ez volt az első valódi stabilizáció, amely nem tört meg menet közben. Ennek a stabilizációnak az eredményeként, amelyet két év alatt végrehajtottunk, a költségvetés, a fizetési mérleg alakulása a legjobbnak tekinthető, minősíthető Közép-Kelet-Európában. Sőt, kiállja az összehasonlítást az Európai Unió jó néhány tagállamával. (Zaj az ellenzék padsoraiban.)

Az sem egy utolsó dolog, hogy nem csupán nem növekedett, hanem látványosan csökkent az ország külföldi eladósodottsága. Hiszen ennek alapján megvan az a remény, hogy gyermekeink sem fogják ennek az adósságnak a terheit nyögni. (Dr. Pusztai Erzsébet: Mert nem lesznek.) Hogy ma a világútlevélhez szabadon lehet devizát vásárolni: ez is ebben az időszakban született. (Moraj az ellenzék padsoraiban. - Közbeszólás: Nahát!) Miként köztudott az is, hogy Magyarország messze elöl van az itt működő külföldi tőke mennyiségében, számában, összegében. Azt se felejtsük el a sok szidalom közepette, hogy '96 decemberében első ízben 10 százalék alá került a munkanélküliségi ráta, és 400 ezer fő alá csökkent. (Dr. Pusztai Erzsébet: Statisztika. - Moraj.) S amit külön aláhúznék, a pályakezdők esetében 2,2 százalékponttal javult a helyzet, és több mint 84 százalékuk el tud helyezkedni. (Zaj.) Mindezt azért kell újból és újból elmondani, mert partnereink - legyenek kétoldalúak, legyenek szervezetek, nemzetközi partnerek - teljesítmény alapján mérnek. Másrészt el kell mondani - és ez nem sikerpropaganda, mert volt értelme áldozatokat hozni, amit a lakosság hozott, a lakosság nagy többsége. Miként az is, hogy a gazdaság végre, ha csendben is, de gyakorlatilag egy új fejlődési pályára lépett. (Moraj az ellenzék padsoraiban.)

Tehát túljutottunk a két év erőfeszítése alapján, közös, együttes erőfeszítés alapján a nagy válságon. S ezért köszönet, elismerés Magyarország népének: kibírta ezt, elviselte, és ezzel együtt elviselte azt a kormányt, amely ezt a stabilizációt végrehajtotta. Külön köszönetet szeretnék mondani az egyházaknak, azoknak az egyházaknak, amelyek segítettek a társadalmi lelki békénk megőrzésében (Moraj az ellenzék padsoraiban.), s szociális, oktatási tevékenységet folytattak az egész ország javára. Miként elismerést szeretném kifejezni az önkormányzatoknak is, hiszen nagyon nagy feladatok, megfeszített munka hárult a helyi önkormányzatokra. (Moraj az ellenzék padsoraiban.) Tisztelt Országgyűlés! Hangsúlyozni szeretném mindezzel kapcsolatban, hogy van mire építkezni. Hozzáláthatunk nagyon fontos, eddig háttérbe szorult igények kielégítéséhez, lépésről lépésre.

Természetesen ennek alapvető feltétele, hogy az eddigi politika útjáról ne térjünk le. Ennek az építkezésnek a részeként a ciklus végéig - amely az én személyes véleményem szerint valahol '98 májusáig tart - mindenképpen be kell fejezni a piacgazdaság intézményrendszerének építését, a privatizációt, el kell indítani a vidéki Magyarország, a mezőgazdaság fejlesztési programját - amely most társadalmi vitára kerül -, s el kell kezdeni azokat a reformokat, amelyekről már szóltam. Olyan reformokat kell végrehajtani és oly módon, hogy azokat az érintett szakmai és érdekképviseleti szervezetekkel megvitassuk. Ebben partner a kormány.

Nagyon sokakat foglalkoztat az infláció, joggal. Hiszen januárban nagyon sokan az árak emelkedése miatt csüggedtek el. Szeretném tájékoztatni önöket is és a közvéleményt is, hogy ez év januárjában az árak emelkedése áltagosan 3,7 százalékos volt - a tavalyi januári 4,4 százalékos inflációval szemben. Nem csupán tartani kívánjuk az évre tervezett 18 százalékos inflációt, hanem lejjebb is szeretnénk vinni azzal, hogy '98-ra megalapozzunk egy 9-13 százalék közötti inflációt. Tehát lépésről lépésre tudunk menni. Az inflációban sem tudunk nagy ugrásokat tenni. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy tudjunk és tudunk javítani az életkörülményeken. Ide sorolnám azt, hogy '97-ben a reálbérek a mostani trend alapján körülbelül másfél százalékkal emelkedhetnek, növekedhetnek. (Dr. Pusztai Erzsébet: Mitől?)

Nincs szükség a fogyasztás csökkentésére, visszafogására. Ugyanez vonatkozik a nyugdíjak reálértékére is. A nagy zenebonában, hangzavarban nem kerül megemlítésre például az, hogy '97-ben az egy főre jutó családi pótlék mintegy 30 százalékkal emelkedik.(Derültség az ellenzék padsoraiban. - Dr. Pusztai Erzsébet: Jaj!) S hasonlóan más szociális kiadások, még ha nem is ilyen mértékben, de ugyancsak van jó néhány terület, ahol a reálértéke a támogatásoknak növekszik. Rendkívül fontosnak tartom, hogy olyan családvédelmi programot alakítsunk ki és indítsunk be, amelynek az előjele már megvan: a gyermekek jogairól gondoskodás és egyebek, amelyek középpontjában többek között a demográfiai problémák nemzetközi (Derültség az ellenzék padsoraiban.), nemzeti ügyként való kezelése áll. De ugyanez vonatkozik a lakásépítésekre és egyebekre. Ami a nyugdíjakat, az időseket illeti, a következőkkel foglalkozunk a nyugdíjak egész évi karbantartása mellett: az időseket segítsük olyan konstrukciókkal, amelyek például a cukorbetegek, a magas vérnyomásban szenvedők, az ízületi betegségben szenvedők gyógyszerellátását megkönnyítik, olcsóbbá teszik. Ezzel foglalkoznak a szakemberek.

Hölgyeim és Uraim! Minden ellenkező híreszteléssel szemben 1997-ben, hosszú évek óta vagy több év óta először, növekszik a közoktatásra fordítható költségvetési támogatás, 26 százalékkal, a felsőoktatás közel 30 százalékkal, a kutatásfejlesztés 40 százalékkal, és így tovább. Tehát előrelépés van és lehetséges ezen a területen. Hangsúlyozni szeretném azt is, hogy a közbiztonság érdekében, amit tettünk az elmúlt hónapok során, rendkívül fontosnak tartom, hogy biztosítottuk a rendőrséget, az ügyészségek, a bíróságok dolgozóit arról, hogy nekik a dolguk megteremteni a köz biztonságát, nekünk pedig az a dolgunk, hogy ehhez biztosítsuk a szükséges pénzügyi feltételeket. Ma már nyugodtan ki lehet ezt mondani, mert van mögötte fedezet. 1997 elején hozzá kívánunk látni a munkavállalók jogainak erősítéséhez. Az Érdekegyeztető Tanács következő ülésének egyik fontos napirendje a kollektív szerződésekkel, a munkajogi vitákkal, a munkavédelemmel kapcsolatos szabályok megerősítése és egy új gyakorlatnak a kialakítása.

Csak támogatni tudom a Modernizációs Charta megnyilatkozását, az aláíróinak a törekvését, és magunk is segítünk abban, hogy előbbre jusson.  Mint ahogy viszont abban én kérnék támogatást, mindenekelőtt a Magyar Tudományos Akadémiától és más szakemberektől, hogy igenis nem hagyhatjuk védtelenül a magyar nyelvet. Az, ami ma a médiában, a reklámban és a feliratokban van, elsorvasztja, gyengíti a magyar nyelvet. Össze kell fogni a szakmával, a hozzáértőkkel, hogy ennek érdekében előre tudjunk lépni.

Tisztelt Országgyűlés! Hangsúlyozni szeretném befejezésül: tudom, hogy nagy különbség van a között, ahogy a nemzetközi partnerek minősítenek, amilyen nagyra értékelnek és a között, amit az emberek mindennap átélnek. Ezek egy része természetes, hiszen nagy a fáziskülönbség... (Zsigmond Attila: Fráziskülönbség.) ...a makroszintű mutatók és a mindennapi élet hatásai között. De azért az nem egy utolsó dolog, hogy például Brüsszelből olyan értékelések jönnek, hogy Magyarország a legjobb bizonyítványt állította ki magáról... (Felzúdulás az ellenzék padsoraiból. - Közbeszólások az FKGP padsoraiból: Jaj, jaj!) ...az EU-kérdőívekre adott válasz kapcsán. Miként az sem lebecsülendő, hogy ma már sem az Európai Unióban, sem a NATO-ban nem vitatott - nem vitatott! -, hogy Magyarország a legelsők között fog a csatlakozásban szerepelni. Miként az is egy óriási nagy előrelépést jelent, hogy egyes ellenzéki képviselőtársaim ámokfutása ellenére megkötöttük a magyar-román alapszerződést. (Szórványos taps az MSZP padsoraiból.)

És két dolgot értünk el: egy nagy nemzetközi megbecsülést és megbékélést... (Derültség az ellenzék padsoraiból.) ...másrészt, hogy a magyarság történetében első ízben demokratikus úton, választások eredményeként bekerültek a romániai magyarok a kormányzásba. (Zaj az ellenzék padsoraiból. - Dr. Pusztai Erzsébet: Ez az alapszerződésnek köszönhető?) Ez egy történelmi fordulat az ottani magyarság helyzetében. (Folyamatos zaj az ellenzék padsoraiból.) Erre csak büszkék lehetnek azok, akik kiálltak a megbékélési politika mellett. (Varga Mihály: Nem tudtátok megakadályozni! - Taps a kormánypártok padsoraiból.) És ha önök nekem ezt nem fogadják el, akkor olvassák el Chirac francia köztársasági elnök beszédét, amit a szomszéd teremben, a kongresszusi teremben januárban tartott, vagy bármelyik nemzetközi partnerünk megnyilatkozását.  Tehát ezek is bizakodással kell hogy eltöltsenek bennünket, és én azt szeretném kérni, hogy az elkövetkező alig másfél évet ne fecséreljük el terméketlen vitákra, hanem arra összpontosítsunk, amit az ország fontosnak tart: az emberek, a társadalom, az ország, a nemzet helyzetének javítására. Erre összpontosítsuk az erőnket... (Közbeszólás az ellenzék padsoraiból: Mondjál le!) ...mert nincs felesleges erő.

Köszönöm szépen. (Nagy taps a kormánypártok padsoraiból.)