Nemzetközi Méltatások


Horn Gyula Virtuális Múzeum Részére

Kedves Barátaink!

Boldogsággal és tisztelettel tölt el, hogy megemlékezhetünk nagyra becsült barátunk, Horn Gyula jövőbe látó és bátor tetteiről.

Habár 1989 távolinak tűnik, az emberi szabadság dicsőséges győzelmeként ok európai kollektív emlékezetében még mindig élénken él. Én még mindig emlékszem, ugyanolyan lelkesedéssel, 1989. július 27-ére, amikor Horn Gyula,  akkor külügyminiszterként és osztrák kollégája, Alois Mock találkoztak, hogy átvágják a szögesdrót kerítést, amely évtizedekig elválasztotta a két országot. Ez egy egyszerű cselekedet volt.  Mégis egy olyan bátor tett, amely szimbolikusan a közös európai történelem egyik legkomorabb periódusának, a Hidegháborúnak a végét jelölte.

Horn Gyula halálával a magyarországi baloldal az egyik legmeghatározóbb vezetőjét veszítette el, Magyarország pedig egyik legsikeresebb miniszterelnökét.  Mindazonáltal a veszteség nemcsak Magyarországé volt, hanem egész Európáé, hiszen a kommunizmusból való átmenet kulcsfontosságú figuráját vesztette el, aki lefektette “az európai egység alapkövét.” (Charlemagne Prize). Tanulnunk kell a távoli és közeli múltunk leckéiből. Még nagyobb meggyőződéssel kell folytatnunk az európai projektet, mivel ez a projekt vezetett bennünket a minden állampolgár számára fenntartható béke és fejlődés irányába.

Üdvözlettel,

Gianni Pittella


„Kedves Horn úr, bárki másnál inkább megmutatta, hogy egy ország hozzájárulása a békéhez, a szabadsághoz és Európa jövőjéhez nem függ annak méretétől, népességétől, haderejétől vagy gazdasági erejétől, hanem annak mértékétől, hogy a szabadság és az emberi jogok milyen mértékben határozzák meg külső- és belső politikai cselekvését.”

1990 – Károlyi-díj átadása, beszéd részlet

„És ön végül döntött az emlékezetes 1989. szeptember 10-én. Egyedül volt döntésével – és mégis önnel volt minden európai, német szövetségi köztársaságbeli és mindenekelőtt NDK-beli német –, a német egység így öltött testet a hálában és a reményben. Ön Európa jövője, a teljes oszthatatlan Európa mellett döntött. Lefektette az európai egység alapkövét. Azzal, hogy Európa megosztottsága ellen döntött, mindenki másnál többet tett Európa megosztottságának ledöntéséért. Az ön döntése nélkül Európa ma másképp, rosszabbul nézne ki. Mert minden, ami ezután jött, ennek a döntésnek a következménye.”

„Akkor találkoztam vele először, amikor a magyar Külügyminisztérium államtitkára volt, Budapesten. Horváth István, a magyar nagykövet szólt, hogy végre megismerkedhetek egy egészen más típusú magyar politikussal, egy olyan emberrel, aki sokkal nyíltabban beszél. Valaki, aki új Magyarországot szeretne. Ugyanúgy, ahogy mi akkor, olyan kiemelkedő személyiségekkel mint Horn Gyula, megalkottuk az új Európát, ma új világrendet alakítunk ki. Ebben az új világrendben ugyanazon elveknek kell érvényesülnie, mint a mai Európában: minden népnek lehetőséget kell kapnia, kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt. Igazságos és szolidáris világrendet kell teremtenünk. Ez volt a múltban és ez ma is Európa sikerének titka.”

2012 – születésnapi méltatás részlet

„A magyarokkal együtt a németek is búcsúznak Horn Gyulától, aki barátnak bizonyult a szükség órájában. Amikor az egykori NDK-ból tízezrek kerestek menedéket Magyarországon, hogy onnan az NSZK-ba mehessenek, Horn Gyula Kelet-Berlinbe utazva próbálta meggyőzni a hatalom birtokosait a kiutazásuk szükségességéről. Hiábavaló volt azonban a felhívása, hogy emberségesen oldjanak meg egy politikai problémát. Ennek ellenére Horn Gyula az emberségesség mellett, és így a menekültek kiutazása mellett döntött. Ekkor a németek az egész magyar néptől kaptak támogatást, és ezt soha nem felejtik el!”

2013 – Horn Gyula búcsúztatása

Hans-Dietrich Genscher
(NSZK külügyminiszter)


„Horn Gyula magyar külügyminiszterként végzett bátor tevékenysége számunkra, németek számára felejthetetlen marad. Horn Gyula 1989 augusztusában szó szerint is átvágta azt a Vasfüggönyt, amely 40 éven keresztül két részre szakította Európát. Amikor néhány héttel ezt követően több ezer egykori NDK-menekült számára bejelentette, hogy a magyar kormány megadja nekik a kiutazási engedélyt Magyarországról Nyugat-Európába, végérvényesen beírta magát a történelemkönyvekbe. Egy nagy európaitól veszünk búcsút, aki az európai történelem egy döntő pillanatában helyesen cselekedett, és a szabadság és az emberiesség európai értékei szerint élt.”

2013

Guido Westerwelle
(német külügyminiszter)


„Miniszterelnökként elmondást nem tűrően tolta Európát az egység felé. Németország egy különleges barátot vesztett el, az SPD egy közeli barátot.

2013

Sigmar Gabriel
(SPD elnöke)


„Horn Gyula már akkor kezdte lebontani a falakat, amikor senki még csak nem is álmodta, hogy ez valaha lehetséges lesz. Magyarországot a szabadság országává tette a németek számára is. Szeretném elmondani Horn Gyulának, hogy van oka büszkének lenni arra, amit elért.”

2012

Bronislaw Geremek
(Lengyelország külügyminisztere)


„Én tulajdonképpen csak az 1989 utáni szerepét tudom megítélni. Ez egy nagyon pozitív szerep, különösen ha az ember német. Ő volt az, aki Magyarország határait megnyitotta azon keletnémetek számára, akik Nyugat-Németországba menekültek. Átengedte a keletnémet „turistákat” a vasfüggönyön. Ez nagy érdem, legalábbis német szemmel nézve.”

2012

Helmut Schmidt
(német kancellár)


„A vasfüggöny megnyitása és a szögesdrót átvágása történelmi pillanat volt. Emlékezetes volt együtt dolgozni vele az európai demokrácia és szolidaritás intézményeinek kiépítésekor is, amikor Magyarország és a hozzá hasonló országok demokratizálódásának folyamata megindult.

2012

Heinz Fischer
(Ausztria Köztársasági Elnöke)


„Ez a tett felépítette a hidat két ideológia, két szövetségi rendszer között, a keleten és a nyugaton elé emberek között. Az európai integráció fontos szimbólumává vált. Ez adta meg a jelet a német újraegyesülésre. Fogalmazhatunk úgy is: Horn Gyula alakja határozta meg a német újraegyesülés kezdetét.”

2010

Jürgen Linden
(Aachen főpolgármestere)


„Németország és különösképpen Lipcse nagyon sokat köszönhet Magyaroszágnak. Horn Gyula volt, aki Alois Mock, osztrák külügyminiszterrel közösen 1989. júniusában keresztülvágták a szögesdrót kerítést Magyarország és Ausztria között. Horn Gyula munkásságát a legnagyobb elismerés illeti! Köszönet Horn Gyulának, egy nagy államférfinak!”

Bettina Kudla
(német parlamenti képviselő CDU)


„Horn Gyula nagy ember, nagy magyar, nagy európai volt, legyenek rá büszkék a magyarok.”

„Horn Gyula „meggyőződésből cselekedett, bátor volt, mert kockázatot vállalni”.”

„Ő szocialista volt, én kereszténydemokrata vagyok. Időnként ezt tréfálkozva megemlítettük egymásnak, de aztán felismertük, hogy bár eltérő vércsoportba tartozunk, ez a lényeget illetően nem jelent különbséget.”

2014 – Európai Parlamenti, szoboravatás

Jean-Claude Juncker


"Ön külügyminiszterként bizonyította politikai éleslátását, elszántságát és kiállását olyan alapvető értékek mellett, mint a szabadság, a mindenkit megillető önrendelkezés, az emberi jogok tiszteletben tartása és az egész kontinens békéje, jóléte. Ezek olyan értékek, amelyekért mi, szociáldemokraták, mindig is kiálltunk, s ma is küzdünk a 27 tagállamból álló Európai Unióban. Az ön személyes kiállása és bátorsága tette lehetővé az újraegyesülést. Az ön aktív szerepe nélkül Európa és az Európai Unió nem lehetne az, ami mára lett. A frakciónk összes tagja nevében kérem, engedje meg, hogy kifejezésre juttassam hálánkat és elismerésünket.”

2007

"Horn Gyula lehetővé tette, hogy a szétválasztást magunk mögött hagyjuk. Most is el kell gondolkodni azon, hogy nincs-e ismét itt az ideje annak, hogy a szétválasztást magunk mögött hagyjuk.”

„Elvezette Magyarországot Európába, és megnyitotta Magyarország kapuit Európa előtt.”

„Történelmi személyiség volt, és szerény ember, ezért nemcsak az emberek emlékezetében, hanem a szívükben is él majd.”

2013 – Horn Gyula temetése

"Horn Gyula nélkül lehetetlen lett volna Németország újraegyesítése. Horn Gyula nemcsak Magyarország, hanem a környező országok és Európa történelmét is alakította.”

2014 – Európai Parlament

Martin Schulz
(Európai Parlament Elnöke)


„Horn Gyula és Alois Mock egykori osztrák alkancellár együtt vágta át a vasfüggönyt a magyar-osztrák határon. Ezzel véget vetettek Európa megosztottságának. Világossá tették, hogy vége a kommunista uralomnak. Lehengerlőnek találtam Horn Gyulának a békés, demokratikus átmenet iránti elkötelezettségét, azt, hogy minden körülmények közt európai és demokrata, illetve büszke magyar baloldali tudott maradni.”

Hannes Swoboda
(S&D frakcióvezető)


„Ön volt az a fickó, aki megnyitotta a kaput, hogy lehetővé tegye a keletnémetek menekülését az NSZK-ba, így tehát ön döntő szerepet játszott az NDK bukásában, Németország újraegyesülésében és a szovjet tömb összeomlásában. Döntő szerepet játszott saját országa átalakulásában is. Ön egy rendes fickó: modernizáló, béketeremtő, szocialista, európai. Nem félt attól, hogy meghozza a szükséges, de nehéz döntéseket. Megalapított egy pártot, amely ma európai szocialista családunk szívében található, s amely aktív, nagyra becsült tagja ennek a családnak.”

2007

Poul Nyrup Rasmussen
(PES elnök)


„Azt tette, amit tennie kellett. Kevesen mondhatják el ezt magukról a történelemben. Előre látta azokat a változásokat, melyek csak később történtek meg. Rendelkezett azzal az erénnyel, hogy képes volt energiáit a jövő építésére használni.”

2012

Félipe González
(Spanyolország miniszterelnöke)


„Horn Gyula egy racionális gondolkodású, nagyon intelligens politikus volt kissé morcos viselkedéssel.”

Donald Blinken
(az USA volt magyarországi nagykövete)


„A volt miniszterelnököt sokan bírálják, megpróbálnak a nyakába varrni valamit, de szerinte ’56-ot nem lehetett megúszni a szovjet beavatkozás nélkül. Jó, hogy voltak olyan emberek, akik kihúzták az országot a bajból, mert utána Magyarország fokozatosan fejlődött, mára pedig már az Európai Unió tagja. Ezek nélkül az emberek nélkül Európa nem lenne olyan, mint most.”

2007

Mihail Gorbacsov
(Szovjetúnió utolsó elnöke)


„Horn Gyulának a sors adta a kezébe az emeltyűt, amellyel mindent felforgatott a vén kontinens második világháború utáni rendjében, melyet a nagyhatalmak a győztesek jogán a nagy mészárlás utá alakítottak ki… Ám az a mód, ahogyan ő gyakorolt nyomást az emelgyűvel, senkinek nem került az életébe, és miliókat töltött el reménnyel… Ám Gorbacsov égisze alatt sem volt sehol megírva, hogy éppen ez a kis termetű magyar merje megtenni azt, amit sem a szuperhatalmak, sem a viszonylag nagy német államok nem mertek.”

Georg Paul Hefty
(Újságíró, a Frankfurter Allgemeine Zeitung szerkesztője)